महाराष्ट्र आयुर्वेद संमेलन - ९ वे अधिवेशन

Eminent Speakers in 9th Adhiveshan - Maharashtra Ayurved Sammelan

Picture

9th Adhiveshan
Maharashtra Ayurved Sammelan
In Assocition with
...

Picture

Vd. Banawarilal Goud

Vd. Anirudhha Kulkarni

Vd. Hiten Gohil

Vd. P. T. Joshi ( Prakat Mulakhat )

Dr. Sant Tejsing

Vd. Jyoti Mundargi

Vd. Sanjay Chhajed

Vd. Giri R.B.

Mr. Shashank Sandu

Dr. V. V. Prasad

Vd. G. P. Upadhyay


Vd. Narendra Gujarathi

Vd. H. B. Singh

Dr. Sadanand Sardeshmukh

Vd. Tapankumar Vaidya


Vd. Anil Kaimal

Vd. Ramdas Kute

- Jaipur

- Sangli

- Ahmedabad

- Dhule

- Punjab

- Pune

- Mumbai

- Chikhaldara

- Mumbai


- Rashtriya Arogya Vidyapeeth

- Nagpur

- Jalgaon

- Mumbai

- Pune

- Ahmedabad


- Trissur

- Pune

mail us - ayurvedsammelan@gmail.com

This website is created by vaidya. Manish Joshi for Maharashtra Ayurved Sammelan